PROJECTS

WE GROW

พิธีลงนามระหว่าง CP และ อบก. เพื่อสนับสนุนให้ทุกบริษัทในเครือฯ ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อชดเชยคาร์บอน ที่เป็นจุดเริ่มต้นของก๊าซเรือนกระจกและโลกร้อน ภายในงานถูกตกแต่งด้วยต้นไม้นานาชนิด พร้อมกับแปลงจำลองเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำปณิธานให้สำเร็จ