PROJECTS

TBCSD

TBCSD องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กับ Anuual Conference 2018 งานประจำปี โดย 928ideas Organizer ได้รับความไว้วางใจให้จัดการดูแลในเรื่องของการออกแบบและจัดทำงานโครงสร้างทั้งหมด พร้อมด้วยกิจกรรมบนเวทีที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงาน